×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
KOMİSYONLAR
KOMİSYONLAR
BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Başkan
Öğr. Gör. Dr. Ramazan KAYABAŞI
Başkan
MUAYENE KABUL KOMİSYONU
Başkan
Öğr. Gör. Dr. Ramazan KAYABAŞI
Başkan