×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
İŞ KAZASI BİLDİRİMİ
İŞ KAZASI BİLDİRİMİ

İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaydır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d)Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İŞ KAZASI HALİNDE İŞVEREN VEKİLLERİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Biriminizde bir iş kazası meydana gelmesi halinde birim işveren vekili tarafından  yapılması gerekenler ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki gibidir:

  • Öncelikle ortam güvenliği sağlanmalıdır.
  • Sonrasında 112 acil aranmalıdır.
  • 112 kazalıya ulaşıncaya dek biriminizde sertifikalı ilk yardım personeli ile iletişim kurunuz.
  • Arama, kurtarma ve tahliye ekibi, yangınla mücadele ekibi ve koruma ekibini olay yerine ulaşmalarını sağlayınız.
  • Acil durum yöneticisi veya birim amiri tarafından gelen yönlendirmelere uyunuz.
  • Kazayı 42037 veya 42038 ‘den KAYİGEM’e bildiriniz ve ekteki kaza tutanağını doldurunuz. Bir nüshasını KAYİGEM’e gönderiniz. Diğer nüshayı biriminizde dosyalayınız.
  • Kazayı geçiren çalışan;
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamında çalışıyor ise; https://uyg.sgk.gov.tr/IsKazasiBildirimISV4C/ adresinden 3 iş günü içerisinde SGK’ya yetkili kullanıcı tarafından bildirimini sağlayınız.
  • 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışıyor ise; derhal ilgili daire başkanlığına bildiriniz. İlgili daire başkanlığı https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do adresinden 3 iş günü içerisinde SGK’ya yetkili kullanıcı tarafından bildirimini gerçekleştirir.
  • Ağır yaralanmalı, uzuv kayıplı ve ölümlü kazalarda kolluk görevlilerine derhal haber verilmelidir.

Not: SGK ya bildirim süresi, İş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar ve işlemler 3 iş günü içerisinde yapılmalıdır.

FR-421 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI TUTANAĞI İNDİR

Kaza Tutanağı formunu doldurduktan sonra kayigem@kayseri.edu.tr  e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir.