×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
MÜDÜR MESAJI
MÜDÜR MESAJI


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 27 Eylül 2020 tarihli ve 31257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle kurulmuştur. Merkezimiz Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesinde yer alan Rektörlük Binası içerisinde faaliyetleri sürdürmektedir.

 

Merkezimiz; Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun, evrensel değerlere bağlı Kayseri Üniversitesi kalite politikasını benimseyerek İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nde belirtilen amaçlara ulaşmak için faaliyetler yürütmektedir. Merkezimiz, uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversitenin temel taşlarından biridir. Bu kapsamda öncelikle Üniversitemizin tüm birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yürütmek ve önce çalışan sağlığı önceliğinde risk seviyelerini kabul edilebilir seviyeye düşürmek için çalışmaktır. Merkezimizin amacı Kayseri Üniversitesinin ilgili akademik ve idari birimleriyle işbirliği içinde, yurt içi ve yurt dışı paydaşlarıyla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama çalışmaları yapmaktır. Ayrıca başta danışmanlık hizmeti olmak üzere proje yürütücülüğü hizmeti vermek için nitelikli ve onu var eden toplumsal değerlere duyarlı akademik ve idari kadrosuyla; büyük bir kararlılıkla hedeflerine ilerlemektedir.

 

KAYİGEM genç ve dinamik kadrosuyla aşağıda yer alan stratejik hedefleri benimsemektedir:

 • Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek,
 • Üniversitemiz akademik ve idari tüm birimlerine iş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlarla iş sağlığı ve güvenliği konusunda etik değerlere bağlı çalışmalar yürütmek,
 • Üniversite-Sanayi işbirliğini benimsemek,
 • Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalar için gerekli fiziki laboratuvar şartları oluşturmak, faaliyete geçirmek ve devamlılığını sağlamak,
 • Merkez alt yapısını geliştirmeye yönelik projeler üretmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında akademik çalışmalar yapmak, bilimsel araştırmaları teşvik etmek
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında seminer, eğitim, çalıştaylar ve yarışmalar düzenlemek,
 • Toplumun iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak,
 • Lisansüstü öğrencilerinin, tezlerini iş sağlığı ve güvenliği alanında yapmasını teşvik etmek ve bu çalışmalar için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Hayat boyu öğrenme eğitim teknolojilerine uyum sağlamaktır.


Öğr. Gör. Ramazan KAYABAŞI

Merkez Müdürü