×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMİ
MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMİ

Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı ifade eder. 

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Meslek hastalığı tutanağını doldurunuz. Bir nüshasını KAYİGEM’e gönderiniz. Diğer nüshayı biriminizde dosyalayınız.

Meslek hastalığı tanısı konulan çalışan;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamında çalışıyor ise; https://uyg.sgk.gov.tr/IsKazasiBildirimISV4C/ adresinden 3 iş günü içerisinde SGK’ya yetkili kullanıcı tarafından bildirimini sağlayınız.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışıyor ise; derhal ilgili daire başkanlığına bildiriniz. İlgili daire başkanlığı https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do adresinden 3 iş günü içerisinde SGK’ya yetkili kullanıcı tarafından bildirimini gerçekleştirir.

FR-421 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI TUTANAĞI İNDİR

Meslek Hastalığı Tutanağı formunu doldurduktan sonra kayigem@kayseri.edu.tr e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir.