×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Merkez Müdürümüzün İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Mesajı

1987 yılından itibaren 4-10 Mayıs tarihleri arası, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği haftası ile iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kamuoyuna duyurulmakta ve işçi ve işverenin katılımıyla etkinlikler yapılmaktadır. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli ayırımı yapılmaksızın tüm işyerlerinde çalışanların emekleri ve gayretleriyle ülkemizin gelişmesine katkı sunmaktadır. Bu kapsamda çoğunlukla çalışanların evlerinden bile fazla zaman geçirmekte oldukları işyerleri hayatlarının merkezinde önemli bir yerdedir. Bu nedenle çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması önem arz etmektedir.

İnsan en şerefli varlık ve hayat ve yaşam hakkı kutsal dokunulmazdır. Bu nedenle çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için işyerinde gerekli tüm önlemlerin alınması, eğitimlerin yapılması, önleyici ve iyileştirici faaliyetlerin yürütülmesi, gerekli mühendislik çalışmalarının yapılması, periyodik bakım ve onarımların takip edilmesi, kişisel koruyucu donanımların sağlanması ve kullanımı konusunda çalışanın bilinçlendirilmesi hayati öneme sahiptir. İşyerinde tehlikelerle yok ederek riskleri kabul edilebilir seviyeye düşürmek iş kazalarından korunmak ve meslek hastalıklarının oluşumunu engelleyecektir. Çalışan ve işveren birlikte önemini anladığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşacak ve zamanla kalıcı hale gelecektir. Bu kapsamda güncel mevzuatı takip ederek işyerlerini devletimizin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde tasarlanması ve kuralların işletilmesi iş güvenliğinin kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır. Böylece zamanla görülecek büyük maddi ve manevi kayıpların önüne geçilerek acı olaylar yaşanmadan dersler çıkarılarak kaza öncesinde önlemler alınacaktır. Unutulmamalıdır ki güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda çalışan işçilerimizin iş verimi artacak ve performansı yükselecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla iş kazaları ve buna bağlı olarak meydana gelen işçi kayıplarının son bulmasını temenni eder ve tüm çalışanlarımıza kazasız, sağlıklı ve mutlu yılarda sağlıklı ve huzurlu çalışmalar dilerim.


09 Mayıs 2024 Perşembe