×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hk.

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

Karar, 28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 


29 Aralık 2023 Cuma