×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
15 Temmuz Yerleşkesi Acil Durum Toplanma Yerleri Belirlendi

Üniversitemiz bünyesinde acil durumlarda kullanılmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca; acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta yer belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Merkez Kampüsteki bina ve tesislerin güvenli yerleri Müdürlüğümüzce belirlenmiştir. Sağlık ve güvenlik işaretleri yapılmıştır.

14 Temmuz 2023 Cuma